Contract

Elke klant heeft een contract met Dogotel, ongeacht of u regelmatig of slechts één keer komt. In dit contract vindt u volgende onderwerpen.

  • In artikel 1 worden de gegevens van uw dier vermeld.
  • Artikels 2 tot 4 beschrijven de nodige vaccinaties, de zorgen die voorzien zijn en de beperking voor loopse honden.
  • Artikels 5 tot 7 betreffen voorafgaand bezoek en bezoek tijdens het verblijf.  In artikel 7 nemen we namen van familie of vrienden op die u dier kunnen bezoeken en eventueel in uw plaats ophalen.
  • Artikels 8 tot 10 behandelen de eventuele weigering of terugname van het dier bij problemen.
  • In artikels 11 en 12 staat dat het register getekend wordt bij het begin van elk verblijf en dat dit verblijf ook verlengd kan worden.  Om te vermijden dat er bij elk nieuw verblijf opnieuw een contract moet worden getekend, geldt de ondertekening van het register als hernieuwing van het contract.
  • Artikels 13 en  14 geven aan hoe de prijs wordt berekend en wat eventuele bijkomende kosten zijn voor eten.
  • Artikels 15 tot 17 behandelen ziekte en eventuele schade.
  • In artikels 18 en 19 staat hoe te reserveren en een verblijf te verlengen.
  • Artikel 20 beschrijft wat er gebeurt indien u uw dier niet ophaalt.
  • In artikels 21 en 22 is bepaald wanneer u uw dier kan ophalen of brengen en wat de kosten zijn bij vroegtijdig afbreken van het verblijf.

Klik hier voor de pdf versie van het contract.